Vellykket sommersamling

Årets sommersamling hadde som vanlig fokus på tradisjonell karate og høydepunktet var graderingen søndag.

Klubben gratulerer alle som bestod til nye grader!

Sommersamling 2015