Cato Lothe gradert til 4. dan

På vintersamlingen på Voss ble Cato gradert til 4. dan. Graderingen var svært krevende og Cato måtte gjennom en rekke tekniske øvelser, samt gå flere kamper. Cato hadde en flott gradering og fikk gode tilbakemeldinger på sin prestasjon.

Klubben gratulerer stort!